SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Soliter Akciğer Nodülleri

Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Abdullah Benli

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

Soliter Akciğer Nodülleri

Ahmet Akkaya Mehmet Ünlü Abdullah Benli


Özet

Soliter akciğer nodülü genelde asemptomatik rutin posteroanteriyor akciğer grafileri ve mikrofilm taramaları esnasında saptanan bir bulgudur. Bu derlemede akciğerlerdeki soliter nodüllerin özellikleri, tanı ve tedavileri hakkında bilgi verilmesi amaçlandı.
Anahtar kelimeler : soliter akciğer nodülü, tanı.

Solitary Pulmonary Nodüles Summary

Abstract

Solitary pulmonary nodüles are usually found in asymptomatic persons during routine posteroanterior chest roentgenogram and microfilm scanning studies. In this paper the charactiresties, diagnosis and treatment of solitary pulmonary nodüles are reviewed.

Key Words: Salitary pulmonary nodüle,diagnosis.

Tam Metin: PDF