SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Tiroid Hastalannda Görülen Deri Bulguları

Vahide Baysal, Handan Alan, Mehmet Yıldırım

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

Tiroid Hastalannda Görülen Deri Bulguları

Vahide BAYSAL Handan ALAN Mehmet YILDIRIM


Özet

Tiroid hastalıkları birçok deri hastalığının etyolojik faktörleri arasında sayılmaktadır.İsparta ve çevresinde içme suyundaki flor fazlalığı nedeniyle tiroid hastalıkları çok sık olarak görülmektedir. Çeşitli nedenlerle Süleyman Demire! Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran biri konjenital 8 hipotiroidi, 9 hipertiroidi ve 83 ötiroid guatr olmak üzere toplam 100 olguda deri muayenesi yapılarak deri bulguları tespit edildi. Olguların %38 'inde deri muayenesi doğal olarak bulundu. En sık görülen deri bulguları; Saçlarda kuruluk ve alopesi %20, kserozis %15, pruritus %9, hiperhidrozis %9, kontakt dermatit %9, tırnaklarda incelme %6, akne vulgaris %6, vitiligo %5, ürtiker %3 ve liken planus %2 olarak tespit edildi.


Anahtar kelimeler: Tiroid hastalıkları, deri bulguları


Abstract

Skin Findings in Thyroid Diseases

Thyroid diseases are among the etiological factors responsible for many skin diseases.In the district of İsparta province, thyroid diseases are seen endemically due to fluor excess in drinking waters. One hunred of thyroid disease patients (83 of euthyroid goitre, 9 of hyperthyroid and 8 of hypothyroid) admitted to policlinics for various reasons were examinedfor skinfindings.

Of the patients 38% \vere normal. Most of the skinfindings were; alopecia and dryness in skin (20%), kserosis (15%), pruritus (9%), hyperhydrosis (9%), contact dermatitis (9%), thinning ofnailplate (6%), acne vulgaris (6%), vitiligo (5%), urticaria (3%), lichen planus (2%).


Key words: Thyroid diseases, skinfindings.

Tam Metin: PDF