SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (1996)

Anevrizmal kemik Kistinin Solit Varyantı: Orbito-Etmoid Bölgenin Tutulduğu Bir Vaka takdimi

Cavit Özeri, Selim Erekul, Adil Eryılmaz, Halit Akmansu, Engin Dursun, Kemal Uygur, Necmi Arslan, Süleyman Boynueğri

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Haziran; 3(2)

Anevrizmal kemik Kistinin Solit Varyantı: Orbito-Etmoid Bölgenin Tutulduğu Bir Vaka takdimi

Cavit Özeri selim Erekul Adil Eryılmaz Halit Akmansu Engin Dursun Kemal Uygur Necmi Arslan Süleyman Boynueğri

Özet

9 yaşında bir kız çocuğunda rastladığımız ve çok ender görülen, anevrizmal kemik kistinin solud varyantının etmoid ve orbital bölgeyi tuttuğu vaka tarif edilmektedir. Bu lezyon un malign fibrözhistiositoma, kemiğin dev hücreli tümörü, fibröz displazi, osteoblastoma ve hatta osteosarkomadan ayırıcı tanısının yapılması ve klinik, radyolojik ve patolojik bulguların dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anevrizmal kemik kistinin solid varyantı, malign fibröz histiositoma, ayırıcı tanı

A solid Vairant of Aneurysmal Bone Cyst:
A case Report with Involvement of the Orbito-ethmoid Region

Absract

A solid variant of aneurysmal bone cyst that involved the ethmoid cells ant orbita in a 9 year old female patients is reported. This entity has to be ddifferentiated from malignant fibrous histiocytoma, giant cell tumor, fibrous dysplasia, osteoblastoma and even osteosarcoma. Clinical findings, radiological and pathological examinations must be carefully evaluated
Key words: Solid variant of aneurysmal bone cyst, malignant fibrous histiocytoma, differential diagnosis

Tam Metin: PDF