SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1996)

Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmaların Görülme Sıklığı

İnci Tuncer, Ayşen Karabayraktar, Hilal Kart, Bülent Baysal

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Eylül; 3(3)


Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmaların Görülme Sıklığı


İnceTUNCER Ayşen KARABAYRAKTAR Hilal KART Bülent BAYSAL


Özet

Bıı çalışmada, 1991-1995 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin değişik klinik ve polikliniklerinden gönderilen hastaların idrar örnekleri; üriner sistem infeksiyonlarında etken patojenlerin (Mycoplasma, Ureoplasma, M. tuberculosis hariç) izolasyon sıklıklarının saptanması amacıyla değerlendirildi. Toplam 17380 idrar örneğinin 5124'ünde (%29.48) etken patojen izole edildi. E. coli (%39.30) ve S. aureus 'un (%16.97) en sık izole edilen bakteriler olduğu saptandı.


Anahtar Kelimeler: Üriner sistem infeksiyonları.


Abstract


The Efective Pathogens Of Urinary Tract Infections and Their isolation Rates

in this study, we evalated urine samples which come to the University of Selçuk Microbiology Unit among the dates J 991 and 1994. We researched the efective pathogens ofurinary tract infiections and their isolation rates. Itwas isolated 5124 (29.48%) effective pathogens from totaly 17380 urine samples. Most freguently found pathogens were E. coli (39.30%) and S. aureus (16.97%).Key Words: Urinary Tract infections.

Tam Metin: PDF