SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1996)

Acetabulum ve Kalça Gelişimi: Bilgisayarlı Tomografi ile Aksiyal Plan Analizi

Fatma Gül Aksoy, Osman Gazi Aksoy, Firuzan Esen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Eylül; 3(3)


Acetabulum ve Kalça Gelişimi: Bilgisayarlı Tomografi ile Aksiyal Plan Analizi

Fatma Gül AKSOY Osman Gazi AKSOY FiruzanESEN

Özet

Bilgisayarlı Tomografi ile aksiyal kesitlerde büyüme ve gelişme değerlendirildi. Yayları 6 ay ile 17 yaş arasında değişen çocuklarda normal kalça, aksiyal asetabular indeks, anterior ve posterior merkez kenar açılan (CEA) ve asetabular anteversiyon ölçülerek değerlendirildi. Asetabulum 13 yaşına kadar derinleşir ve daha sferik hal alır. Triradiat kartilaj kapandıktan sonra asetabulum şeklinde çok az değişiklik ortaya çıkar. Kapanma kızlarda biraz daha erken ortaya çıkmakla beraber 11-13 yaşları arasında oluşur. Femur başı posterior kemiksi kılıfı her zaman anterıordan daha büyüktür. Asetabular anteversiyon asetabulum geliştikçe çok az değişiklik gösterdi. Kalça ve asetabulumun aksiyal gelişiminde normal değerlerin belirlenmesi normal durumların üç boyutlu olarak daha iyi kavranmasını sağlar ve tedavinin planlanmasına yardımcı olur.Anahtar Kelimeler: Asetabulum, Açı, Bilgisayarlı Tomografi, Kalça GelişimiAbstractDevelopment of the Acetabulum and Hip: Computed Tomography Analysis of the Axial Plane

Acetabular growth and development in the axial plane was evaluated by computed tomography (CT) scan. Hundred normal hips ofchildren were evaluated for axial acetabular index, anterior and posterior center-edge angles (CEA), and acetabular anteversıon. The acetabulum deepens and becomes increasingly spherical with time until the age of 13 years. Liftle fitrther change in acetabular shape occurs önce the triradiate cartilage closes. Closure ensues between the ages of 11 and 13 years, occuring slightly earlier in giriş. Posterior bony coverage ofthefemoral head is greater than anterior coverage at ali times. Acetabular anteversıon sho\ved liftle change as the anteversıon showed liftle change as the acetabulum developed. Establishing normal values for axial development of the hip and acetabulum allaws betler three-dimensional concept of the different pathologic conditions and helpsin treatment planning.Key Words: Acetabulum, Angle, Computed Tomography, Hip Development

Tam Metin: PDF