SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1996)

Gürültülü Ortamda Çalışan İşçilerde Magnezyum ve Kortizol Düzeylerinin Karşılaştınlması

Ramazan Özcankaya, Namık Delibaş, Harun Doğru, Orhan Gedikli, Fatma Boz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Eylül; 3(3)


Gürültülü Ortamda Çalışan İşçilerde Magnezyum ve Kortizol Düzeylerinin Karşılaştınlması


Ramazan Özcankaya Namık Delibaş Harun Doğru Orhan Gedikli Fatma Boz


Özet

Bu çalışmanın amacı gürültünün psikolojik ve biyolojik etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla farklı gürültülü ortamlarda çalışan iki grup işçide Hammilton Anksiyete ölçeği skorları, magnezyum ve kortizol düzeyleri çalışıldı. İki farklı gürültü seviyesinde çalışan işçilerde kan kortizol düzeyleri ve Hamilton anksiyete skorları farklı bulundu. Ancak kan magnezyum ve anksiyete skorları arasında ilişki bulunmadı. Sonuçlar literatür ışığı altında tartışıldı.


Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Magnezyum, Kortizol.


Abstract


Comparison of Magnesium and Cortisol Levels in Different Anxiety Degress in Workers At Noisy Environmet

The aim ofthis study was to investigate some psychological and biological effects ofnoise. Hamilton Araciety Rating Scale (HARS) s çor es, magnesium and cortisol lwvels were studied in two groups of workers at different noisy compartments. it \vasfound that the blood cortiso, magnesium and HARS levels of two compartments with different noise levles vvere significantly different. Although there was no correlation between blood magnesium levels and HARS acores. Results were discussed under the light of literatüre.

Key words: Amciety, Magnesium, Cortisol.

Tam Metin: PDF