SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3 (1996)

Enalaprile Bağlı Rekürrent Anjioödem (Olgu sunumu)

S Aydın, E Yıldırım, S Kaçar, İ Yücer, Ş. Ünver

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Eylül; 3(3)

ENALAPRİL'E BAĞLI REKÜRRENT ANJlOÖDEM (Olgu Sunumu)


Aydın S Yıldırım E Kaçar S Yücert ÜnverŞ


Özet

Anjioödem yüz, dudak, dil gibi müköz membranlar üzerinde keskin sınırlı, gode bırakmayan ödem olup tanı ve tedavide gecikildiğinde fatal seyirli olabilir. Anjioödemin sebeplerinden biri ACE inhibitörlerine bağlı gelişen anjioödem olup vakamızda enalapril tedavisine başlandıktan 9 gün sonra şiddetli oral-fasiyal ödem gelişmiş ve 3 yıl içinde hastanede yatmayı gerektirecek şiddette 5 ve daha fazla anjioödem atağı geçirmiştir. Angiotensin Converting Enzim (ACE) inhibitörlerinin sebep olduğu anjioödemde; yükselmiş bradikinin seviyeleri ile birlikte rölatif azalmış anjiotensin II seviyeleri etkili olur. ACE inhibitörleri ile anjioödem arasındaki ilişki son zamanlarda otolarengoloji literatüründe de önem kazanmış olup vaka takdimi olarak bilgilerinize sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Enalapril, anjioödem.


Abstract

Rekürrent Anjioödema Due To Enalapril

Angioedema is a well-demarcated, non-pitting edema that occurs in large areus över the face, lips, tongue, andmucous membranes. This condition can be fatal inpatients which is delayed in diagnosis and therapy. One of the common cause of the angioedema is associated with drugs of the Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors. Enalapril was believed to be the causative agent in the patient, who developed severe oral-facial swellings 9 days after starting therapy. Within three years, this patient experiencedfive ör mor e episodes reguiring

hospitalization. The Angiodema which is caused by the ACE inhibitor, is due to a combination ofelevated bradykinin levels and relative diminution of angiotensin II levels. The association of angioedema and ACE inhibitors has received significant attention recently in the Otolaryngology literatüre. This is presented as a case report with review of literatüre.


Key Words: Enalapril, Angiodema.

Tam Metin: PDF