SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Mide ve Meme Kanserlerinde Adenozin Deaminaz, Guanaz, 5'-Nükleotidaz ve Citidin Deaminaz Enzim Aktiviteleri

Selda Demirtaş, Recep Çetin, Orhan Canpolat, Abdulmuttalip Ünal, İlker Durak

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)

Mide ve Meme Kanserlerinde Adenozin Deaminaz, Guanaz, 5'-Nükleotidaz ve Citidin Deaminaz Enzim Aktiviteleri


Selda Demirtaş Recep Çetin Orhan Canbolat Abdülmuttalip Ünal İlker Durak


Özet

Bu çalışmamızda meme kanserli ve mide kanserli hasta serumlarında Adenozin deaminaz(ADA), 5' Nükleotidaz(5 '-NT), Guanaz(GUA) ve Citidin Deaminaz (CD) aktivitelerini belirlemek amaçlanmıştır,

Preoperatif ve postoperatif serumlarda bu enzimlerin aktiviteleri karşılaştırıldı. Serumlarda 11 meme kanserli, 10 mide kanserli hastadan ve kontrol gurubu olarak 10 sağlıklı kişiden elde edilmiştir.

Her iki grubtada preoperatif serumlarda kontrol gurubuna oranla daha düşük CD aktivitesi ve daha yüksek 5 '-NT aktivitesi görüldü. ADA aktiviteleri arasında fark yoktu.

Genel olarak postoperatif serumlarda tüm enzimlerin aktiviteleri artmış olarak bulundu.


Anahtar Kelitneler:Kanser, Enzim.


Abstract


Adenosine Deaminase, 5'-Nucleotidase, Guanase and Cytidine Deaminase Activities InGastric and Breast-Cancer

We determined activities of Adenosine Deaminase, 5'-Nucleotidase, Guanase and, Cytidine Deaminase Activities in serafrom patients with Breast Carcinoma and Stomach Carcinoma. We compared the activities ofthese enzymes inpre and in post aperatif sera. The sera were obtainedfrom 11 patients with Breast-Cancer, 11 patients with stomach cancer and 10 healty subjects as control group. Wefaund lower activity ofCD and higher activity of 5 '.NT in both subject in preoperaîive sera than those in control subjects, and no difference in the activity of ADA. in general, the activities of ali the enzymes werefound to be increased in postoperative sera.Key Words: Cancer, Enzymes.

Tam Metin: PDF