SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Çocuklarda Kronik Otitis Media cerrahi Tedavisinin sonuçları

Cavit Özeri, Adil Eryılmaz, Erdal Samim, Hakan Göçmen, Kemal Uygur, Engin Dursun, Süleyman Boynueğri, Alper Süzen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)


Çocuklarda Kronik Otitis Media cerrahi Tedavisinin sonuçları

Cavit Özeri Adil Eryılmaz Erdal Samim
Hakan Göçmen Kemal Uuygur Engin Dursun
Süleyman Boynueğri Alper Süzen


Özet

Bu çalışmada çocuklarda kronik otitis media (KOM) cerrahisi ve sonuçlan tartışıldı. Kliniğimizde 1990-1995 yılları arasında öpere ettiğimi 57 çocuktan oluşan toplam 64 vaka retrospektif olarak değerlendirildiğinde anatomik başarımız %81 'dir. İşitme sonuçlarına bakıldığında air-bone gep açısından %67 vaka başarılıdır. Mutlak işitme açısından ortalama 15 dB kazanç sağlanmıştır.Anahtar Sözcük: Kronik otitis media, çocuk timpanoplastileri.


Abstract


RESULTS OF CHRONIC OTİTİS MEDİA SURGERY ON CHILDHOOD

Chronic otitis media surgery on childhood was revised and discussed. From 1990 to 1995, 64 operation on 57 children that could befollovoed up \vas studied retrospectively in ENT clinic ofMinistry of Health Ankara Hospital. The anatomical success rate of graft up-take was 81%. Functional results were evaluated as postoperative 0-20 air-bone gap 67% and the hearing gain was 15 decibel.


Key word: Chronic otitis media, childhood tympanoplasty.

Tam Metin: PDF