SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Erken Gebelikte Transvajinal Sonografinin Yeri

Fatma Gül Aksoy, Hale Aktun, Firuzan Esen

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)


Erken Gebelikte Transvajinal Sonografinin Yeri

Fatma Gül AKSOY Hale AKTUN FiruzanESEN


Özet

Bu çalışmada erken gebelikte Transvaginal sonograft (TVS) ile Transabdomial Sonografınin (TAS) karşılaştırılması amaçlandı.

4 ile 10 hafta arasında değişen 80 gebelik olgusunda aynı anda ve aynı radyolog tarafından yapılan TAS ile TVS'de Baş-popo mesafesi (CRL) ve Fetal Kardiak aktivite (FKA) değerlendirildi.

FKA değerlendirilmesinde TAS ile TVS arasında anlamlı bir fark bulundu.

Erken gebeliklerin değerlendirilmesinde TVS'nin daha sık kullanılmasını önermekteyiz.Anahtar Kelimeler: Erken Gebelik, Transabdominal Sonografı, Transvaginal SonografıAbstractTHE VALUE OF TRANSVAGİNAL SONOGRAPHY İN EARLY PREGNANCY

The aim ofthis study is the comparision between transvaginal sonography (TVS) and transabdominal sonography in early pregnancy.

We evaluated Crown-Rump-lenght (CRL) andfetal Cardiac activity (FCA) using TAS and TAS at the same time by the same radiologist, in 80 pregnancies at 4 to 10 weeks gestational age.

in the aspect of FCA evaluation, there was important difference between TAS and TVS.

We advice t o us e TVS in the evaluation of early pregnancies.

Key Words: Early Pregnancy, Transvaginal Sonografy (TVS), Transabdominal Sonography (TAS).

Tam Metin: PDF