SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Semptom Skorunun Değeri

Alim Koşar, Kemal Sarıca, T.Ahmet Sarıca, Ahmet Öztürk

Özet


Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Semptom Skorunun Değeri


Alim Koşar Kemal Sanca T. Ahmet Serel Ahmet Öztörk


Özet

Bu çalışma benign prostat hiperplazili (BPH) erkeklerde prostatizm semptomları ile prostat volümü, kollum-verumontanum arası mesafe, idrar akım hızı, rezidüel idrar volümü ve yaş arasındaki korrelasyom araştırmak amacı ile yapılmıştır

Toplam 44 hasta çalışmaya alındı. Hastalar kliniğimizde benign prostat hiperplazisi (BPH) ön tanısı konularak değerlendirmeye alınan hastalardı. Tüm hastaların semptom şiddeti uluslararası prostat semptom skoru (UPSS) ile değerlendirildi. Çalışmaya alınan her hastada prostat volüm parametreleri, kollum -verumontanum arası mesafe, akım hızı değişiklikleri ve miksiyon sonrası rezidüel idrar volümü Ölçüldü. Daha sonra semptom şiddeti ile diğer tanı ölçütleri kıyaslandı.

Total semptom skoru ile UPSS'de bulunan üriner semptomlara göre yaşam kalitesi skoru arasında iyi bir korelasyon olduğu saptandı (r: 0.78, p

Tam Metin: PDF