SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Çocuklarda ve erişkinlerde Atrakuryumun Neostigmin ile Anatgonize edilmesi

Nurettin Lüleci, Tuna Erinçler, Remziye Gül, Koray Erbüyün, Ahmet Tutan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)

Çocuklarda ve erişkinlerde Atrakuryumun Neostigmin ile Anatgonize edilmesi

Nurettin Lüleci Tuna Erinçler Remziye Gül Koray Erbüyün
Ahmet Tutan


Özet

Atrakuryum ile oluşturulan nöromuskuler blokajın farklı neostigmin dozajları ile geri döddürülmesi, 1-10 yaşındaki çocuklar ve 18-35 yaşındaki erişkinlerden oluşmuş iki hasta grubunda incelenmiştir. Kas aktivitesinin spontan olarak % JO'luk ger dönüşünden sonra dekürarizasyon 0,02 mg/kg ve 0,04 mg/kg olmak üzere farklı iki neostigmin dozu ile denenmiştir. Neostigmin verilişinden sonra nöromuskuler derlenme çabuk olmuştur. Bu derlenmenin çocuklarda, erişkinlerdekinden daha hızlı olduğu saptanmıştır.

Çocuklarda neostigmin uygulamasından iki dakika sonra birinci yanıt; 0,02 mg/kg dozdan sonra % 66,7±4,7; 0,04 mg/kg dozdan sonra ise 68,7±8,5 olarak saptanmıştır.

Erişkinlerde benzer neostigmin dozlarından iki dakika sonra derlenme, sırasıyla % 50,8±7,0 ve % 67,8±7,6 olarak saptanmıştır.

Atrakuryum verilmiş olgularda eşit dozlarda neostigmin uygulamasından sonra nöromuskuler derlenmenin erişkinlere oranla çocuklarda daha hızlı oluşuğu gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nöromuskuler Derlenme, Atrakuryum, Neostigmin


Abstract


Neotigmine as Antagonist of Atracurium in Children and Adults

The r ateş of recovery of neuromuscular activity following reversal of atracurium induced neuromuscular blockade \vith neostigmine were studied in two groups of'24patients; children 1-lOyears and adults 18-35 years. Reversal was attemted at 10 % spontaneous recovery of muscle twitch with neostigmine, 0.02 ör 0.04 mg/kg. Rapid sustained recovery of function followed administration of neostigmine. Recovery was morerapid after neostigmine in children than recovery in adults. Two minutes after neostigmine, the mean recovery offırst twitch tension inpediatric was 66.7±4.7 % after 0.02 mg/kg and 68.7±8.5 % after 0.04 mg/kg neostigmine. in adults, recovery 2 min. after similar doses of neostigmine was 50.8±7.0 and 67.8±7.6, respectively.

When the extent of recovery offırst twitch tension was compared \vith recovery oftrain offour (TOF) ratio, it \vasfound thatfor the same tension the TOF was greater in children than adults.


Key Words:Neuromuscular Reverse, Atracurium, Neostigmine

Tam Metin: PDF