SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Fibromyalji ve Meslek

Zeliha Ünlü

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)


Fibromyalji ve Meslek


ZelihaÜnlü


Özet

Bu çalışmada fibromyaljili olgularda meslek ve meslekle ilgili aktivitelerle yakınmaların etkileşiminin değerlendirimi amaçlandı. Fibromyalji tanısı konulan 87 olguda meslekler, yakınmaları artıran ve etkilemeyen iş aktiviteleri sorgulandı. En sık saptanan meslek grubu ev kadınları idi (%31.0). Uzun süre ayakta durmak yakınmaları en fazla artıran aktivite oldu (% 31.0). Yürümek yakınmalara etkisiz en sık aktivite olarak tanımlandı (% 48.2).

Sonuç olarak aynı pozisyonun uzun süreli korunmasını gerektiren mesleki aktivitelerin yakınmaları artırırken, pozisyonun devamlı değiştiği aktive ve hafif sedanter işlerin bu kişilerce daha iyi talere edildiği kanısına varıldı.


Anahtar Kelimeler: Fibromyalji, meslek.Abstract


Fibromyalgıa and Occupation

We aimed in this study to evaluate the relationship between occupation and the activities related to occupation and the fibromyalgia. Occupations and the occupational tasks which aggravated their symtoms of fibromyalgia and which tasks appeared to be wett tolerated by individuals were asked. Household was the mostfrequent occupation (31.0%). Prolonged standing was the most reported activity to aggravate the symptoms of fibromyalgia (31.0%). Walking was the most freguent activity did not appear to exacerbate the symptoms of fibromyalgia (48.2%).

in conclusion, prolonged repetitive activites and maintaining any öne position \vere aggravate the symptoms but Hght sedantery occupations appear to be tolerated the best.


Key words: Fibromyalgia, occupation.

Tam Metin: PDF