SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Epilepsi ve Suç

Zekeriya Kökrek, F.Nuray Cansunar, Levent Ortaköylü, İbrahim Balcıoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1996 Aralık; 3(4)


Epilepsi ve Suç


Zekeriya Kökrek F.Nuray Cansunar Levent Ortaköylü İbrahim Balcıoğlu


Özet

Bu çalışmaya 1991-1995 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Gözlem ihtisas Dairesine gönderilerek işledikleri suçlara karşı ceza ehliyeti olup olmadığı sorulan; muayene, müşahade ve tetkikleri sonucunda "Epilepsi" tanısı almış 77 olgu alınmıştır. Bu 77 olgu çeşitli yönlerden incelenmiş konuyla ilgili literatürdeki bilgi ve bulgularla karşılaştırması yapılmıştır.

İsledikleri iddia olunan suçlara karşı ceza ehliyeti olup olmadığı sorulan "Epilepsi" tanısı konmuş 77 olgunun 74 'ü erkek, 3 'ü kadındır. En çok olgu 21-30 yaş grubunda (34 olgu) görülmüştür. Suç cinsleri incelendiğinde adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçunun (66 olgu) ile ilk sırayı aldığı, 4 olgu ile ırza geçme, 3 olgu ile gasp, 2 olgu ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet, l olgu ile araba hırsızlığı, l olgu ile resmi evrakta sahtekarlık suçlarının izlediği tespit edilmiştir. Adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından sanık toplam 66 olguya ait dosya incelendiğinde olayda kullanılan suç aletinin 40 olguda bıçak, U olguda ateşli silah, 7 olguda balta, 3 olguda sopa, 2 olguda eşarp, ip, l olguda şiş olduğu görülmüş, bu aletlerin mağdırların vücuduna kaç kere ika edildikleri; mağdurların sanıklara olan yakınlıkları (akraba-komşu-arkadaş vb.) ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca çaltşmamızdaki 77 olguya Gözlem İhtisas Dairesi'nde çekilen EEG bulguları ile uygulanan psikolojik test sonuçları değerlendirilmiş, Epilepsi hastalığının suç esnasında ceza ehliyetini ne şekilde etkilediği her olgu için ayrı ayrı gözden geçirilerek irdelenmiştir.Anahtar Kelime: Epilepsi, suç.Abstract


Epilepsy and erime

This study comprises 77 cases of epilepsy as diagnosed by psychiatric examination at the Department of Psychiatric Examination of the Council ofForensic Medicine in the years 1991-1995. The cases had been refeired \vith the request of the evaluation of the erimindi liability. The cases were evaluated with regard to various aspects with subseguent comparison with thefindings of the literatüre on the subject.

The 77 cases refeired with the reguest of the evaluation of criminal liability in a given erime comminitted by them consisted of 74 males and 3females. The majority of the cases (34) was observed in the age group of 21-30 years \vith regard to the type of the erime committed, murder and attempt of murder, occupied the flrst rank (66) cases, followed by rape (4 cases9, siezure by violenece (3 cases), accidental homicide (2 cases), diar theft (l case) andforgery (l cases).

Evaluating further the 66 cases of murder and attempt of murder, the instruments used in the erime were distributed as follows; knife (40 cases), firearms (11 cases), axt (7 cases), sticks (3 cases), muffler, rope in 2 cases, pike (l case). The number of the inflictions was examined as weel as the relationship between victim and the accused. Furthermore, EEG-findings of the 77 cases obtained in the Department of the Psychiatric Examination and the results of the psychological tests were evaluated. The effects of epilepsy on the criminal liability at time of the erime were discussedfor each particular case.


Key Words: Epilepsy, erime.

Tam Metin: PDF