SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 4 (1996)

Memede Yabancı Cisimler

Meltem Çetin, Recep Çetin, Gündüz Tunç, Hilmi Kocaoğlu

Özet


Memede Yabancı Cisimler


Meltem Çetin Recep Çetin Gündüz Tunç Hilmi Kocaoğlu


özet

Unutulmuş cerrahi yabancı cisimlerin r e operasyondan önce tanısı oldukça güçtür. En sık rastlanan cerrahi yabancı cisim laparotomi sponge'dir (1). Unutulmuş cerrahi yabancı cisimlerin görüntülenmesinde bilgisayarlı tomografi (BT) ve ultrasonograji (USG) incelemeleri değerli yöntemler olarak ortaya çıkmaktadır (2, 3, 4, 5). USG silikon jel meme implant rüptürlerinin tanısında etkin bir görüntüleme yöntemidir (6). Ancak memede unutulmuş cerrahi yabancı cisimlerin mammografık görüntüleri hakkında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Biz unutulmuş bir drenin mammografık ve USG'ik görünümleriyle kırılmış birstür iğnesinin mammografık görününümü tanımladık.


Anahtar Kelimeler: Unutulmuş yabancı cisim, meme kalsifikasyonu


Abstract:


Retained Foreign Bodies in The Breast

The diagnosis ofretained surgical foreign bodies before reoperation can be very difflcult. The most common surgical retained foreign body is a laparatomy sponge (1). Computed tomographic and ultrasonographic examinations appear t o be valuable modalities for evaluating retained surgical foreign bodies (2, 3, 4, 5). Ultrasonography is an effective imaging modality for the diagnosis of silicon gel breast implant rupture (6). Hav/ever no report was found about the mammographic appearance of a retained surgical foreign body. We describe the mammographic and ultrasonographic appearances of a retained drain and mammographic appearances of a broken suture needle.


Key Words: Retained foreign bodies, breast calcification.

Tam Metin: PDF