SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4 (2015)

Migren patogenezinde oksidatif strese duyarlı TRP kanallarının rolleri

Ahmi ÖZ, Abdülhadi Cihangir UĞUZ

Özet


Günümüzde Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %17 sini etkileyen ve halk arasında yaygınlığı gittikçe artan bir hastalık olan migren tek taraflı baş ağrısı ile karakterize edilmektedir. Vücutta fizyolojik şartlarda üretilen oksidan ajanlarla antioksidan moleküller arasındaki dengenin oksidan ajanlar lehine kayması oksidatif stres durumudur. Son yıllarda sayısı hızla artan çalışmalarla oksidatif stresin migren patofizyolojisinde de temel rol oynayabileceği iddialı bir şekilde bildirilmiştir. İyon kanalları, hücre membranına gömülü ve hücre canlılığı için gerekli temel moleküllerin alış verişinde görev alan protein yapılı unsurlardır. Oksidatif ajanlar TRP iyon kanallarını uyarabilmekte ve aktivasyon sonucu migren tetikleyicisi nöropeptidlerin salınımıyla ataklar gelişebilmektedir. Bu nedenle bu derlemede oksidatif stresle aktive olabilen TRP iyon kanallarının migren patogenezinde etkinliği vurgulanmıştır.

Tam Metin: PDF