SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (1997)

Oral Kavitede Lokalize Pyojenik Granülomlar

Salim Güngör, Levent Soley, Rahime l Kartal, Özden Çandır, Fuat Yöndemli

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Aralık; 4(2)


Oral Kavitede Lokalize Pyojenik Granülomlar


Salim Güngör Levent Soley Rahime Kartal Özden Çandır Fuat Yöndemli


Özet

Pyojenik graniilom vasküler tümörler içinde yer alan bir lezyondur. Jinjivadaki bütün reaktif lezyonların %30-60'mı teşkil eder. Pyojenik granülom gelişmesinde travma, damar duvarı enfeksiyonları, hormonal faktörler, yabancı cisimler ve hipertansiyon suçlanmaktadır. Total eksizyona rağmen nükslerin görülmesi, etyopatogenezde düşünülen C-tipi virüs enfeksiyonunun rolünü desteklemektedir. Bu çalışma¬da oral kavitede lokalize 22 pyöjenik granülom vakası gözden geçirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Pyojenik graniilom, Oral kavite, Jinjiva


Abstract


Pyogenıc Granulomas Locahsed in Oral Cavıty

Granüloma piyogenicum is a lesion vvhich is classified in vascüler tumors. They constitute 30-60 per cent of ali the reactive lesions ofgingival tissue. Travma, infections ofcapillary wall, hormonal factors, foreign bodies and hypertension are accused for development of pyogenic granûloma. Although it has been relapsed after a total excision, consideration ofC-type viral infection's role in etiopathogenesis has been supported. in this study, 22 pyogenic granûloma cases localised m oral cavity have been evaluated.


Key Words: Pyogenic granûloma, Oral cavity, Gingiva

Tam Metin: PDF