SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (1997)

Kontrlatoral Çok büyük Hidronefrozla Beraber Multikistik Displastik Böbrek

Hüseyin Dindar, Murat Çakmak, Selçuk Yücesan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Aralık; 4(2)


Kontrlatoral Çok Büyük Hidronefrozla Beraber Multikistik Displastik Böbrek


Hüseyin Dindar Murat Çakmak Selçuk Yücesan


Özet

Multikistik displazi yenidoğan döneminde en sık karşılaşılan renal kistik hastalıktır.Karşı böbrekte %20 oranında görülebilen anomalileri araştırmak ve değerlendirmek oldukça önemlidir.

Multikistik displastik böbrekti ve karşı tarafta dev hidronefrozu bulunan vakamızı sunmaktayız.


Anahtar kelimeler:Multikistik displastik böbrek,hidronefroz.


Abstract


Multicystic Dysplastic Kidney with Contralateral Huge Hydronephrosis

Multicystic dysplasia is the most common renal cystic disease in the newborn.lt is important to examine and evaluate the Contralateral kidneyfor abnormalities \vhich are preseni 20% of the cases. We reported a multicystic dysplastic kidney with Contralateral huge hydronephrosis.


Key worıls: Multicystic dysplastic kidney, hydronephrosis.

Tam Metin: PDF