SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 4 (2015)

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTA VE LERICHE SENDROMU

filiz alkaya solmaz, Pınar Karabacak, Mustafa Etli, Lütfi Yavuz, Hüseyin Okutan

Özet


Periferik arter hastalığı genellikle koroner arter hastalığıyla birliktedir ve bu durumda başvuran hastalarda miyokard infarktüsü ve ölüm riski 2- 4 kat daha yüksektir. Biz erkek sigara içen ve kardiyovasküler hastalık öyküsü olmayan Leriche sendromu olgusu sunuyoruz. Özellikle periferik arter hastalığı olan hastaların koroner by-pass operasyonlarında, LIMA grefti kullanılması sorunlara yol açabilir. Akut ekstremite iskemi vakaları LİMA greft kullanımı ile bildirilmiştir. LIMA Leriche sendromlu hastalarda önemli bir kollateral kaynağıdır. Bu nedenle; biz postoperatif alt ekstremite dolaşımını riske atmamak için, koroner bypass ameliyatı planlanan Leriche sendromlu hastada LİMA yerine safen ven greft kullanılmasının mortaite ve morbiditeyi azalttığını düşünüyoruz.

Tam Metin: PDF