SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması

Ahmet Akkaya, Süleyman Kalan, Mehmet Ünlü

Özet


Isparta ve Civarında Tüberkülin Müsbetliğinin Araştırılması
Ahmet Akkaya, Süleyman Kalan, Mehmet Ünlü


Özet
Araştırmada Isparta ve civarında BCG'li ve BCG'siz olgularda, çeşitli yaş gruplarındaki tüberkülin testi sonuçları değerlendirildi. Toplam 2288 olguya yapılan PPD testinin 2133 'ü değerlendirilmeye alındı. BCG'li olgularda PPD müsbetliği % 68, BCG'siz olgularda ise %47 olarak bulundu. BCG'siz olgulardan 15 ve daha yukarı yaş grubunda PPD müsbetliği % 69 olarak saptandı.
Anahtar Kelimeler: Tüberkülin, BCG.
Evaluation of Tuberculin Test Positivity in Isparta District


Abstract
In this study, tuberculin test results in BCG vaccinated and unvaccinated cases in dijferent age groups in İsparta district are evaluated. A total of2288 cases were tested with PPD and 2133 ofthem are included in the study. Test positivity rate in BCG vaccinated and unvaccinated cases werefound as 68 % and 47 % respectively. In unvaccinated cases which are at or older than 15 years old the positivity rate was 69 percent.
Key Words: Tuberculin, BCG.

Tam Metin: PDF