SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (1997)

Adneksiyal Kitleli Olgularda Serum CA125 Düzeyi ve Transvajinal

Hakan Kaya, Meltem Çetin, Meltem Çetin, Ali Acar, Ali Acar, Yasemin Babar, Yasemin Babar, Tanju Mandal, Tanju Mandal, M.Okan Özkaya, M.Okan Özkaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(3)


Adneksiyal Kitleli Olgularda Serum CA125 Düzeyi ve TransvajinalUltrasonografinin Yeri

Hakan Kaya Meltem Çetin Ali Acar Yasemin Babar Tanju Mandal M.Okan Özkaya

Özet:

Jinekolojik muayenesinde ovariyal kaynaklı olduğu düşünülen pelvik kitleli 67 hastada serum CA 125 düzeyleri çalışıldı ve transvajinal ultrasonografı (TVU) uygulandı. TVU ile maligniteyi düşündüren bul¬guları olmayan ve C A 125 düzeyleri normal olan 53 hasta takip edildi. 51 hastada spontan gerileme oldu, 2 hastadan birinde kitle ebatlarında büyüme olması, birinde ise gerileme olmaması nedeniyle laparotomi yapıldı. 14 hastada ise TVU ile kitlede solid komponentin bulunması, büyüklüğü, bilobüle veya daha fazla septalı olması, kistik kitle içine papiller çıkıntılar olması ve asit varlığı gibi kriterlerle birlikte CA 125 düzeyinin yüksekliğinde laparotomi uygulandı. Laparotomiye gidilen toplam 16 hastanın 7'sinde benign, 9'unda malign ovaryal tümör saptandı. Laparotomi yapılmayan 51 hastada ortalama CA 125 düzeyi 22.3 ± 14.7 U/ml iken, laparotomi yapılan 16 hastada 127,2 ± 23.9 U/ml bulundu. Habis över tümörlü 9 has¬tada ise CA 125 düzeyi 189. l ± 316.4 U/ml idi.

Anahtar Kelimeler: C/4725, transvajinal ultrasonografı, pelvik kitle,


Abstract


The İmpact of Serum CA 125 Levels and Transvogiral Ultrasonography in Adrexial Mastes

W e have measured the serum CA125 level ofsacty seven patients who had pelvic mass, thought to be ovarian origin at gynecologic examination and they have made TVU. 51 patients with normal CA 125 levels and \vithout any evidence of malignancy at TVU, have followed-up. There was a spontan regression at fıfty öne patients, two of patients have had laparatomy because öne of them has had increase in the size of the mass, the other has not show any regression. We have made laparotomy to fourteen patients who had high CA 125 level together with solitary component of the mass, size, bilobulate ör more septation of the mass, papiller projection inside the cystic mass and evidence of acites at the TVU. 7 of the 16 patients who had göne laparotomy had benign other nine had malignant ovarian tümör, in the 51 patienls who has not been made laparatomy mean CA125 level 22.3 ±14.7 U/ml, other 16 patients who has been make laparotomy had mean level ofCA125 level 127.2 ± 23.9 U/ml. 9 patients with malign ovarian tümör has had C A 125 level of 189.1 ±316.4 U/ml.


Key Words: CA 125, transvaginal ultrasonography, pelvic mass

Tam Metin: PDF