SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (1997)

Larinks kanserli hastalarda serum CA 72-4, CA 19-9, CEA ve kombine tümör marker seviyelerinin karşılaştırılması ve prognostik değerleri

Enver Altaş, Ahmet Kızıltunç, R.Murat Karaşen, Aziz Öztürk, Yavuz Sütbeyaz, Cemal Gündoğdu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(3)


Larinks kanserli hastalarda serum CA 72-4, CA 19-9, CEA ve kombine tümör marker seviyelerinin karşılaştırılması ve prognostik değerleri


Enver Altaş Ahmet Kızıltunç R. Murat Karaşen Aziz Öztürk Yavuz Sütbeyaz Cemal Gündoğdu


Özet

Larinks kanserli hastaların tedavi etkinliklerinin takibinde çeşitli klinik ve laboratuvar tetkikleri kullanılmaktadır. Tümör markerleri de bu tetkiklerden birisidir. Ancak, CA 19-9 (Carbohydrate antigen) ve CEA (Carcinoembryonic antigen) gibi konvansiyonel tümör markerlerinin larinks kanserlerinin teşhisi ve takibinde tam güvenilir olmadıkları literatür taramasında görülmüştür. Son zamanlarda yeni bir tümör ilişkili glikoprotein antijen (CA 72-4) bulunmuştur. Bu prospektif çalışmamızda, yassı hücreli larinks kanserli hastaların (n=39) klinik takibinde ve sağlıklı gönüllüler üzerinde (n=39) serum CA 72-4, CA 19-9, CEA ve kombine tümör marker (CA 72-4, CA 19-9 ve CEA'in kombinasyonu) seviyelerinin çeşitli analizlerini yaparak etkinliklerini birbirleriyle karşılaştırmayı ve prognostik değerlerini saptamayı amaçladık. Çalışmamızda; CA 72-4, CA 19-9, CEA ve kombine tümör markerlerinin sensitiviteleri preoperatif dönemde sırasıyla %53.8, %30.7, %30.7 ve % 69.2 olarak vepostoperatif takip döneminde rekürrens gösteren olgular arasında %77.7, %44.4, %55.5 ve %100 olarak bulundu. Çalışılan tümör markerlerinin spesifıteleri de %94.8 olarak saptandı.

Çalışmamızda, larinksin yassı hücreli kanserlerinin postoperatif takibinde kombine tümör markerleri ve serum C A 72-4 'ün C A 19-9 ve CEA 'dan daha üstün olabileceği sonucuna varıldı.


Anahtar Kelimeler: Laringeal karsinom, Tümör markerleri.


Abstract


Comparison of serum CA 72-4, CA 19-9, CEA, and combined tümör markers levels in patients with laryngeal carcinoma and theirs prognostic value

Although tümör markers are valuable in evaluating the progression of disease in the monitoring of subsequent treatment modalities, öne of the problems encountered in the diagnosis and postoperative follow up of patients with laryngeal carcinoma involves tümör markers. Because, the conventional tümör markers, such as CA J 9-9 (Carbohydrate antigen) and CEA (Carcinoembryonic antigen) are ali unreliable in the detection and clinical management of laryngeal carcinoma. in recent studies, a new lumor-associated glycoprotein antigen, TAG 72, has been identifıed. We aimed multivariate analysis of serum C A 72-4 (tumor-associated glycoprotein 72), C A 19-9, CEA and combined tümör markers (the combination of C A 72-4, C A 19-9, and CEA) levels in the clinical monitoring patients with laryngeal carcinoma (n=39) and healthy volunteers (n=39). in the preoperatlve period, sensitivities ofCA 72-4, CA 19-9, CEA, and combined tümör markers were detected as 53.8 %, 30.7 %, 30.7 %, and 69.2 %, respecüvely. in thefollow up period, sensitivities ofCA 72-4, CA 19-9, CEA, and combined markers were detected as 77.7 %, 44.4 %, 55.5 %, and 100.0 %, respecüvely. Specificity ofeach studied tümör markers \\>as detected as 94.8 %.

These flndings indicate that serum combined tümör markers and C A 72-4 might be the more usefııl in the clinical monitoring of patients \vith laryngeal spino celi carcinoma than CA 19-9 and CEA.


Key words: Laryngeal carcinoma, Tümör markers.

Tam Metin: PDF