SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Geç Ortaya Çıkan Travmatik intraserebral Hematomlar

Mustafa Balevi, Erdal Kalkan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1)
Geç Ortaya Çıkan Travmatik intraserebral HematomlarMustafa Balevi Erdal KalkanÖzet

Kapalı kafa travması sonucu travmatik intraserebral hematom (TISH) gelişen ve konservatif tedaviye alman 112 olgunun 10 (% 8.9)'unda ilk 12-24 saat içinde hematomun büyüdüğü, beyin parankiminin başka bölgelerinde yeni hematomların ortaya çıktığı görüldü. Geç ortaya çıkan TlSH sonucu 8 (% 7.1) olgu, hematomların büyüyüp kitle etkisi yapması nedeniyle öpere edildi. Kraniektomi ve hematom drenajı uygulanan olgularda eksitus olmadı. Serebral kontüzyonu olan ve başlangıçta cerrahi gerektirmeyen TISH olgularında bilgisayarlı tomografi tekrar edilmeli, geç oluşabilecek TISH'lar akıldan çıkarılmamalıdır.Anahtar Kelimeler: Kafa travması, travmatik întraserebral hematom.AbstractDelayed posttraumatic intracerebral hematomsIt has been seen that 10 cases (% 8.9) of the 112 cases which traumatic intracerebral hematomas (TISH) due to closed head injury have been treated conservatively, the volume of their hematomas expanded and delayed hematomas occurred on the other side of their brain tissue infirst 12 to 24 hours. Eight cases (% 7.1) of delayed hematomas had been operated under emergency conditions because of produced additional mass effect with deterioration of consciousness and an increase in neurological deficit. Craniectomy for evacuation of intracerebral hematomas has been done and we didn't see mortality complication on those cases. CT examination must be repeated on the cerebral contusion and TISH cases which didn't experience surgical treatment in 12 to 24 hours. One must not forget all about delayed and expanded hematomas.

Key Words: Head injury, traumatic intracerebral hematomas

Tam Metin: PDF