SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (1997)

Mutlu-Mutsuz Şimerik Yüzlerde Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Sağ Hemisfer Hipofonksiyonu

Mustafa Özkan, Aytekin Sır, Ahmet Ataoğlu, Ramazan Özcankaya

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(3)


Mutlu-Mutsuz Şimerik Yüzlerde Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Sağ Hemisfer Hipofonksiyonu


Mustafa Özkan Aytekin Sır Ahmet Ataoğlu Ramazan Özcankaya

Özet

Bu çalışmanın amacı Antisosyal kişilik bozukluğunda (APD) el tercihi, el becerisi ve emosyon algısı¬nın nasıl etkilendiğini araştırmaktı. Metod: Bu nedenle APD 'deki DSM +H-R kriterlerine uyan 45 erkek hasta ve 50 kontrol hastası çalışmaya alındı. El tercihi EHI'ya göre değerlendirildi. El becerisini ölçmek için HCFT kullanıldı. Yüzdeki emosyonu değerlendirmek için HCF kullanıldı. Bulgular iki grup arasın¬daki el tercihi yönünden istatistiksel anlamlılık yoktur. P>0,05.

Sağ elini kullanma ve her ikisini kullanma ar asındaki f ark PMT açısından anlamlıydı. P

Tam Metin: PDF