SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (1997)

Safradan İzole Edilen Campylobacter Sp.

Birdal Yorgancıgil, Deniz Tezeren, Neriman Balaban, Serdar Terzioğlu, Süheyla Öztürk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(3)


Safradan İzole Edilen Campylobacter Sp.


Birdal YORGANCIGİL Deniz TEZEREN Neriman BALABAN Serdar TERZlOĞLU Süheyla ÖZTÜRK

Özet

Campylobacter sp. 'in neden olduğu, gastrointestinal traktüs haricindeki lokal veya sistemik infeksiyon vakaları oldukça azdır. Bu çalışmada safradan izole edilen bir Campylobacter sp. olgusu incelenmiştir. Ankara Numune Hastanesi Cerrahi Kliniğinde kolesistopati tanısı konulan hastanın, safra materyali kültürü, aerobik ve anaerobik yöntemlerle incelenmiş ve anaerobik ekimde Campylobacter sp. üretilmiş¬tir.


Anahtar kelimeler: Campylobacter, Safra Kesesi


Abstract


A Campylobacter Sp. Isolated From The Gali

Local and systemic infections caused by Campylobacter sp. out of gastrointestinal tract are seen rarely. in this study a Campylobacter sp. isolatedfrom the gali material is reported. Anaerobic culture of thepatient with cholecystopathy yielded a Campylobacter species.


Key words : Campylobacter, Gall-bladder

Tam Metin: PDF