SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3 (1997)

Mevsimsel Allerjik Konjonktivit Ve Vernalis Olgularında Prick Testi Sonuçlan

Mustafa Durmuş, Ercan Mensiz, Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Arzu Üzüm, Mehmet Ünlü

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 4(3)


Mevsimsel Allerjik Konjonktivit Ve Vernalis Olgularında Prick Testi Sonuçlan


Mustafa Durmuş Ercan Mensiz Ünal Şahin Ahmet Akkaya Arzu Üzüm Mehmet Ünlü


Özet

Allerjik konjonktivit Biyolojisinde rol oynayan allerjenlerin prick deri testi yoluyla tesbit edilip-editemiyeceğinin belirlenmesi amacıyla bu prospektif çalışma planlandı. Çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Polikliniğine başvuran 24'ü vernal, 58'i mevsimsel allerjik konjonktivitli toplam 82 hastaya prick testi uygulandı, Vernal konjonktivit olgula¬rında % 37.5, mevsimsel allerjik konjonktivit olgularında % 18.9 oranında prick testi (+) bulundu. Alierji sebebi olan polenler dökümente edildi. Allerjenin belirlenmesinde prick testinin çok faydalı olmadığı sonucuna varıldı.


Anahtar kelimeler: Vernal konjonktivit, mevsimsel allerjik konjonktivit, prick testi, polen allerjisi.

Abstract


Prick Test Results of Paticnts with Seasonal Allergic Conjunctivitis ör Vernalis

in this study it is aimed to determine either the allergens playing role in the etiology of allergic conjunctivitis may be determined by prick skin test ör not. in the study prick test was applied to 24 vernal conjunctivitis and 58 seasonal allergic conjunctivitis cases admitted to outpatient clinics of Süleyman Demirel University, School ofMedicine, Ophthalmology Department. The prick test was foundpositive in 37.5 % of vernal conjunctivitis cases and in 18.9 % of seasonal allergic conjunctivitis cases. Pollens causing allergic reactions were documented. it is concluded that prick test is not useful in detecting the allergens.


Key words: Vernal conjunctivitis, seasonal allergic conjunctivitis, prick test, pollen allergy.

Tam Metin: PDF