SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1997)

İsparta İl Merkezinde 15-18 Yaş Grublarında Astma Semptom Prevalansının Araştırılması

Ünal Şahin, Ahmet Akkaya, Mehmet Ünlü, Erhan Turgut, Nalan Uygun

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Eylül; 4(4)


İsparta İl Merkezinde 15-18 Yaş Grublarında Astma Semptom Prevalansının Araştırılması


Ünal Şahin Ahmet Akkaya Mehmet Ünlü Erhan Turgut Nalan Uygun


Özet

Bu çalışmanın amacı, Isparta'daki 15-18 yaş grubu öğrencilerdeki astma semptom prevalansım sap¬tamak ve yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, sigara kullanımı, pasif içicilik ve aile öyküsü ile olan ilişkisini araştırmaktır. Anket çalışması 429 erkek, 1554 kız, toplam 1983 öğrenciye uygulanmıştır. Astma semptom prevalansı aşağıdaki şekilde bulunmuştur: gece öksürüğüyle uyanma %2.57, gece nefes darlığı ile uyanma %2.06, wheezing %3.2, gece göğsünde sıkıntıyla uyanma %2.92 ve son l yılda astım krizi geçirme öyküsü %0.8. Türkiye'nin diğer bölgelerine göre kıyaslandığında, İsparta'da astma semptom prevalansı oldukça düşük bulunmuştur. Astma semptom prevalansı kız öğrencilerde erkeklere nazaran anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p

Tam Metin: PDF