SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1997)

Fetal Solunum Hareketleri ve Adenozin

Günfer Turgut

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Eylül; 4(4)


Fetal Solunum Hareketleri ve Adenozin

Günfer Turgut

Özet

Fetal solunum hareketleri uterus içerisinde önemli işlevlere sahiptir ve uygun fetal büyüme için ge¬reklidir. Hipoksi fetal solunum hareketlerinin sıklığım azaltır. Fetal solunum hareketleri oldukça büyük miktarda oksijen tükettiği için hipoksi esnasında fetal solunum hareketlerinin baskılanması, fetal oksijen tüketimini azaltmaya yönelik düzenleyici mekanizmalardan biri olarak düşünülebilir. Beyin adenozin konsantrasyonundaki yükselme, fetal solunum hareketlerinin sıklığındaki azalmayla paraleldir. Böylece fetal beyin adenozin konsantrasyonunda hipoksinin oluşturduğu artış, oksijen yoksunluğunun kısa peri¬yotlarına fetüsün uyumuna yardımcı olarak fetal yaşamın devamı için önemlidir.


Anahtar Kelimeler: Fetal solunum hareketlen, adenozin, hipoksi.


Abstract


Fetal Breathing Movements and Adenosine

Felul brealhing movements have important functions in utero and necessary for appropriate fetal growth. Hypoxia reduces the incidence of fetal breathing movements. Because fetal breathing movements consume a relatively large amount ofoxygen, the inhibition of fetal breathing movements may be consid-ered as öne of the compensatory reactions to decreased fetal oxygen consumption during hypoxia. The elevation ofadenosine concentration in the brain parallel the reduction in the incidence of fetal breathing movements. Thus the hypoxia-induced increase in fetal brain adenosine concentrations is important for fetal survival by helping thefetus adapt to short periods ofoxygen deficiency.


Key Words: Fetal breathing movements, adenosine, hypoxia.

Tam Metin: PDF