SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1997)

Total Abdominal Histerektomi Sonrası Postoperatif Analjezide Tenoksikam

A. Kömürcüoğlu, Zehra Şentürk, Yüksel Erkin, Ali Günerli

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Eylül; 4(4)


Total Abdominal Histerektomi Sonrası Postoperatif Analjezide Tenoksikam

A.Kömürcüoğlu Zehra Şentürk Yüksel Erkin Ali Günerli


Özet

Giriş: Postoperatif analjezi uygulamasında nonopioid analjezik uygulaması yakın zamanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Böylelikle opioid ilaç gereksinimi ve bunlara bağlı yan etkilerde azalabilmekte-dir. Tenoksikamda bu amaçla kullanılan bir ajandır. Bu çalışmada total abdominal histerektomi yapılan olgularda postoperatif analjezi uygulamasında tenoksikam etkinliği araştırıldı.

Metot: 100 ASA 1-11 olgu randomize olarak 50'şer olgu içeren iki gruba ayrıldı. Tüm olgularda stan¬dart genel anestezi uygulandı. Grup l olgulara (tenoksikam+meperidin) derlenme odasında 20 mg interavenöz tenoksikam uygulandı. Grup 2 olgulara (Meperidin) 6 saatte bir rutin olarak meperidin 50 mg uygulandı. Olgular 12 saat süresince nümerik skala ile değerlendirildiler(0:Ağrı yok, 5: dayanılmaz ağrı). Ek ilaç gereksinimleri 1., 6., ve 12.saatlerde kayıt edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak kayıt edildi; p

Tam Metin: PDF