SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1997)

Boğaz Kültürlerinde A Grubu Dışı Beta-Hemolitik Streptokokların Dağılımı

Mustafa Demirci, Birdal Yorgancıgil, Murat Yarıktaş, Kemal Uygur

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Eylül; 4(4)


Boğaz Kültürlerinde A Grubu Dışı Beta-Hemolitik Streptokokların Dağılımı


Mustafa Demirci Birdal Yorgancıgil Murat Yarıktaş Kemal Uygur


Özet

Akut tonsillit ve farenjit ön tanılan ile gönderilen hastalardan alınan boğaz sürüntülerinden elde edi¬len 100 beta hemolitik Streptokok lateks aglütinasyon yöntemi ile gnıplandırıldı. İzole edilen suşlar % 71 A, % 17 C, % 6 F, % 5 G ve % l B grubu beta-hemolitik streptokok olarak değerlendirildi.


Anahtar kelimeler: Boğaz kültürü, Beta-hemolitik streptokoklar


Abstract


Distribution of beta-haemolitic streptococci other than group

A in throat culters

J 00 beta hemolytic Streptecocci isolatedfrom the throat culture ofthe patients with acute toncillitis and pharengitis , groıtped \vith latex agglutination method. The isolated strains were A,C,F,G,B groups and the percantage were 71, 17, 7, 5, l % respectively.


Key words: Throat culture, Beta-hemolytic streptococci

Tam Metin: PDF