SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin Yeri

T.Ahmet Serel, Bahattin Tunç, Harun Doğru, Orhan Gedikli, S.Kağan Doğruer

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1)
Enürezis Etimolojisinde Ig E'nin YeriT. Ahmet Serel, Bahattin Tunç, Harun Doğru Orhan Gedikli S. Kağan DoğruerÖzet

Enüretik hastalarda etiyolojinin saptanmasında Ig E düzeyinin önemi araştırıldı. Çalışma kapsamına Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ve Pediatri polikliniklerine başvuran 28 primer enüretik hasta alındı. Üç hasta başka etiyolojik neden düşünüldüğünden kapsam dışı bırakıldı. Enürezis etiyolojisine yönelik olarak geri kalan 25 hastada kan Ig E düzeyleri tesbit edildi, Yirmi beş hastanın 15'inde (% 60) Ig E düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p

Tam Metin: PDF