SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (1997)

Soliter Böbrekli Hastada Parapelvik Kist Nedeniyle Gelişen Komple Üst Üriner Sistem Obstrüksiyonu

T.Ahmet Serel, Ahmet Öztürk, Alim Koşar, Meltem Çetin

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Eylül; 4(4)


Soliter Böbrekli Hastada Parapelvik Kist Nedeniyle Gelişen Komple Üst Üriner Sistem Obstrüksiyonu


T.Ahmet Serel Ahmet Öztürk Alim Koşar Meltem Çetin


Özet

Böbrekte parapelvik kistler sık olarak rastlanılan benign lejyonlardandır. Kistlerin pelvise bası yaparak komplet obstrüksiyona neden olmaları nadir görülen komplikasy onlar ındandır. Bu makalede soliter böbrekli 58 yaşındaki bir hastada parapelvik kist nedeni ile gelişen komplet üst üriner sistem obstrüksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan akut böbrek yetmezlikti bir hasta takdim edilmekte ve literatür eşliğinde tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler: Parapelvik kist, Üriner obstrüksiyon, Soliter böbrek

Tam Metin: PDF