SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Yaşlı Hastalarda Anestezi Hazırlığı

Ali Dolgun, Halit Karaca, Sadettin Çalışkan

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1)
Yaşlı Hastalarda Anestezi HazırlığıAli Dolgun Halit Karaca Sadettin ÇalışkanÖzet

Yaşlılıkla birlikte insanlarda bütün organ ve sistemlerde geri dönüşü olmayan değişiklikler olur. Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler yaşlı nüfusu artırmaktadır. Bu nedenle cerrah ve anestezistin karşısına gelen yaşlı vakalar da artmaktadır. Gerekli tedbirler alınmazsa bu vakalar anestezi açısından problemlere yol açar. Bu makalede yaşlılıkta oluşan fizyolojik değişiklikler, bunların anesteziye olan etkileri ve alınması gerekli tedbirler gözden geçirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, fizyolojik değişiklikler, yaşlı cerrahi hasta, anestezi hazırlığı.AbstractPreanesthetical Preparation in Elderly PatientsWith aging, irreversible physiological and physiopathological changes occur in all organs and systems of humans, Developments in medicine and technology make the geriatric population rise. For this reason surgeons and anesthetists meet with many more elderly patients. If necessary measures are not taken these cases will cause a lot of problems in anesthesiology practice. in this article, physiological changes in elderly patients, their interaction with anesthesia and preanesthetical measurements are revived.Key Words: Geriatrics, physiological changes, elderly surgical patients, preanesthetical preparation.

Tam Metin: PDF