SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Harun Doğru Doğru, Orhan Gedikli, Fehmi Döner

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1)


Fonksiyonel Endoskopik Sinüs CerrahisiHarun Doğru, Orhan Gedikli, Fehmi DönerÖzet

Paranazal sinüs hastalıklarının etyopatogenezini minimal cerrahi travmayla fonksiyonel olarak ortadan kaldırma olanağı sağladığı için, fonksiyonel endoslcopik sinüs cerrahisi (FESC), son yıllarda KBB ve Baş-Boyun cerrahisi merkezlerinin çoğunda uygulanmaya başlanmıştır. FESC'nin başarılı olması için, paranazal sinüslerin anatomik yapısının iyi bilinmesi endikasyona göre cerrahi işlemin seçilmesi, deneyimli bir cerrah tarafından yapılması ve postoperatif bakımın iyi olması gerekir.Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, lateral nazal duvarın anatomisi, postoperatif bakım.AbstractFunctional Endoscopic Sinüs SurgeryGiving the possibility to treat paranasal sinus disorders with a minimal surgical trauma, functional endoscopic sinus surgery (FESS) is a common surgical method in most clinics of otolaryngology and head and neck surgery centers. For a successful FESS, anatomy of paranasal sinuses must be well known and surgical method must be chosen in respect to indication and must be performed by an experienced surgeon followed by a good postoperative care.Key Words: Functional Endoscopic Sinus Surgery, anatomy of lateral nasal wall, postoperative care.

Tam Metin: PDF