SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının Avantajları

Ercan Mensiz

Özet


Süleyman Demirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1994 Mart; 1(1)
Akademik Hayatta Bilgisayar Kullanımının AvantajlarıErcan MensizÖzet

Hâlihazırda bilgisayarlar günlük hayatta yaygın olarak kullanılan araçlardır. Akademik hayatda bilgisayarların verimli kullanımı için iyi bir ortamdır ve ana kullanım alanları şunlardır: araştırma çalışmalarının tüm aşamaları, iletişim, yayıncılık, sunum, eğitim, öğretim, Öğrenim, arşivleme ve çalışmalar için Standard form hazırlama. Şurası anlaşılmalıdır ki, bilgisayarlar akademik hayatin zaman ve maliyet açısından etkin ve vazgeçilmez araçlarıdır.Anahtar Kelimeler: Akademik hayat, bilgisayar.AbstractAdvantages of Computer Use in Academic LifeCurrently, computers are widely used tools in daily life. Also academic life is a good environment for productive uses of computers and major employment areas are: all stages of investigational and research studies, communication, publishing and presentation, education, instruction, learning, archives and preparation of Standard forms for studies. it must be recognized that computers are time and cost-effective tools of academic life and may not be given up.Key Words: Academic life, computer.

Tam Metin: PDF