SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (1994)

Konut Koşullarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Kezban Işık

Özet


Konut Koşullarının İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi

Kezban Işık

Özet
Bu makalede fiziki yapı, ısınma, nemlilik, havalandırma, aydınlatma, gürültü, kalabalık, güvenlik ve sanitasyon olanakları gibi konut koşullarının insan sağlığı üzerine etkileri ve sağlıklı bir konutta bulunması gerekli nitelikler, ilgili literatürün ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Konut, sağlık.

The Effects of Housing Conditions on Human Health


Abstract
In this article, some of the housing conditions such as physical construction, heating, dampness, ventilation, illumination, noise, crowdyness, safety and sanitary facilities and their effects on human health and the characteristics ofwell planned housing have been reviewed from the point ofrelated literatüre.

Key Words: Housing, health.

Tam Metin: PDF