SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (1998)

Migrenlilerde Okuma Sırasında Elektrookülografî ile Obsesif Kompulsif Kişilik Araştırılması

Zehra Abdulkadiroğlu, Nazmiye Kaya, Emine Genç, Orhan Demir, Süleyman İlhan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998Mart; 5(1)


Migrenlilerde Okuma Sırasında Elektrookülografî ile Obsesif Kompulsif Kişilik Araştırılması


Zehra Abdülkadiroğlu Nazmiye Kaya Emine Genç Orhan Demir Süleyman İlhan

ÖZET

Migrenli hastalarda kişilik özellikleri ile ilgili çalışmalar farklı sonuçlar vermektedir. Bunlardan bazdan migren-lilerin içedönük, mükemmelliyetçi kişilik özellikleri olduğunu, özellikle de kadın migrenlilerde duygulanım değişiklik¬leri ve obsesif kompulsif kişilik düşündüren bulgular saptandığını bildirmektedir.

Obsesif kompulsif bozuklukta (OKB), kişiler akıllarından çıkaramadıkları düşüncelerden rahatsız olmakta ve bu saplantılı düşünceleri kovmak için irade dışı yineleyici hareketler yapmaktadırlar. Bu hareketlerin gözlere olan yan¬sımasının uygun bir şekilde objektif kaydı elektrookülografık incelemelerle ortaya konabilir düşüncesiyle çalışmalar yapılmıştır.

Biz de bu çalışma ile migrenli hastalarda OKB olup olmadığını elektrookülografik inceleme ile araştırdık. Çalış¬maya aldığımız migrenli hastaların yaklaşık %40'ında Yale-Brownn Obsesif Kompulsif Tanı Ölçeği ile OKB sapta¬dık. Bunlara somut bir metin okutarak kayıtladığımız EOG'de her satıra olanfiksasyon sayısının, ortalama regresyon sakkadının (%26.01) ve toplam fiksasyonun (91.86±I7.87), kontrol grubundan istatistiki olarak anlamlı bir şekilde fazla olduğunu bulduk (

Tam Metin: PDF