SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (1998)

Sporcu ve Sedanter Kişiler Arasında Kan Lipid Fraksiyonları Farklılıkları

Günfer Turgut, Osman Genç, Bünyamin Kaptanoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998Mart; 5(1)


Sporcu ve Sedanter Kişiler Arasında Kan Lipid Fraksiyonları Farklılıkları


Günfer Turgut Osman Genç Bünyamin Kaptanoğlu


ÖZET

Araştırmamızda, sporcu ve sedanter kişilerde ateroskleroz için önemli risk faktörlerinden biri olan lipidler ara¬sındaki farklılıkları incelemeyi amaçladık.

Çalışma, 25 sporcu (13 erkek, 12 kız) ve 25 sedanter (13 erkek, 12 kız) kişi üzerinde yapılmıştır. Son üç yıldır dü¬zenli olarak egzersiz yapan ve haftada en az 3 gün olmak üzere son 3 ay süresince ardarda ikiden fazla günü egzer¬siz yapmadan geçirmeyen 18-23 yaş grubundaki kişilerden sporcu grubu oluşturuldu. Aynı yaş grubundan ve benzer vücut kütle indeksine sahip (Sporcu ve sedanter kişilerin vücut kütle indeksleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı) egzersiz yapmayan kişilerden de bir sedanter grup oluşturuldu. Sporcu ve sedanter kişilerden alınan venöz kan örneklerinden elde edilen serumlarda total kolesterol (TK), trigliserid (TG), yüksek yoğunluklu lipoprote-in-kolesterol (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol (LDL) düzeyleri ölçüldü. Bu değerlerden total lipid (TL) ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol (VLDL) düzeyleri hesaplandı. Bulgular "Student's t testi" ile değer¬lendirildi.

Bulgularımıza göre, sporcularda sedanter kişilere göre serum TG (p

Tam Metin: PDF