SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (1998)

Gebelikte Betametazon Uygulamasının Maternal Hematolojik Etkileri

Baha Oral, Tanju Mandal, Demir Özbaşar

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Haziran; 5(2)


Gebelikte Betametazon Uygulamasının Maternal Hematolojik EtkileriBaha Oral Tanju Mandal Demir Özbaşar


ÖZET

Gebeliğin geç dönemlerinde betametazon uygulamasının maternal hematolojik etkileri araştırıldı.

Yirmiyedi-otuzdört haftalar arasında ateş ya da infeksiyonu olmayan, tekil gebeliğe sahip 30 kadın çalışmaya alındı. 24 saat ara ile 2 kez 12 mg intramusküler betametazon uygulaması öncesinde ve sonrasındaki 5 gün boyunca tam kan sayımı yapıldı.

Steroid uygulamaları tedavi sonrasında total lökosit sayısını 11.1 ± 22x103 hücre/ml'den l.ve 2. günlerde an¬lamlı olarak sırasıyla 132 ±2.9xl03 hücre/ml ve 13 J ±3.01xl03 hiicre/ml'ye yükseltti (p=0.0001). Nötrofil sayısın¬da %38'lik anlamlı bir yükselme ve lenfosit sayısında %19'luk anlamlı bir düşüş mevcuttu.

Gebeliğin geç dönemlerinde fetal akciğer olgunlaşması için betametazon kullanılması lökositozla sonuçlanır. In-feksiyon takibinde bu bilgiler bize yol gösterici olabilir.


Anahtar Kelimeler: Preterm doğum, betametazon, tam kan sayımı, perinatal infeksiyon.


ABSTRACTTHE MATERNAL HAEMATOLOGICAL EFFECTS OF BETAMETHASONE DM PREGNANCY

To investigate the maternal haematological effects of betamethasone injections in late pregnancy.

Thirty pregnant women withoutfever ör clinical infection and with a singleton pregnancy between 27 and 34 we-eks' gestation were studied. A whole blood count was performed before and dailyfor 5 days after two 12 mg intra-muscular injections of betamethasone given 24 hours apart.

The steroid injections produced a significant increase in total white celi countsfrom 11.1 ±2.2 to 132 ±2âxl03 cells/ml and 135 ± 3ûlxl& cellslml on thefirst and second day after treatment respectively (p=0.0001). There was a significant increase in the neutrophil count by 38% and a mean decrease in the lymphocyte count by 19%.

The use of betamethasone injections to mature fetal lungs in late pregnancy results in a leokocytosis. This infor-mation may be helpful when monitoring for infection.


Key Words: Preterm delivery, betamethasone, \vhole blood count, perinatal infection.

Tam Metin: PDF