SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (1998)

Konjenital Kataraktlı Hastalarda Dermatoglifîkler

M.Hakan Polat

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1997 Haziran; 5(2)


Konjenital Kataraktlı Hastalarda Dermatoglifîkler

M. Hakan Polat


ÖZET

insanın parmak uçları, el ve ayağın alt kısmında bulunan dermatoglifik (derioymacığı) örnekler, değişmeden ay¬nı kalan ve her bireyde fark gösteren işaretlerden biridir.

Onyedi erkek ve 18 kız toplam 35 konjenital katarakttı hastanın dermatoglifikleri incelenerek, 42 erkek ve 38 kız toplam 80 kontrol olgusunun dermatoglifikleri ile karşılaştırıldı.

Bu çalışmada incelenen erkek hastaların el parmak uçlarında düğüm örneklerinde artma, kız hastaların kemer tiplerinde azalma, hastaların TRC sayıları ile palmar III ilmeği ve t triradiusunda artma, IV ilmeği ve t triradiusu ile kız hastaların sol ellerinde atd açısında azalma görüldü. Ayrıca hastaların A temel çizgisinin 4 numaralı yere açılma sıklığı fazladır.

Dermatoglifik çalışmanın ucuz olması, çabuk sonuç vermesi ve hastalara travma olmaksızın uygulanabilmesi açı¬sından konjenital katarakt ile yapılacak çalışmalara yardımcı bir metod olarak katkıda olacağı kanısındayım.


Anahtar Kelimeler: Dermatoglifikler, konjenital katarakt, kalıtım.


ABSTRACT


DERMATOGLYPfflCS İN PATIENTS WITH CONGENITAL CATARACT

Dermatoglyphic patterns concentrate on finger, palm and sole of the human and are öne of the markers which show definite individual difference.

The dermatoglyphics of 17 male and ISfemale, a total of 35 children with congenital cataract (CC) cases were compared with those of 42 male and 38female, a total of 80 control cases.

in this study, on thefingertips ofCC male cases, whorl patterns are more, arch types infemale cases are less then those of control cases. TRC ofpatients and palmar III loops and t triradii are more, Palmar IV loops and t triradii and atd angles in the left hand offemale patients are less. Furthermore, the palmar A line terminations isfound more at location number 4.

I belive that the dermatoglyphic study will contribute to studies done with CC because it's cheap, gives quick results and can be applied without causing trauma to the patients.


Key Words: Dermatoglyphics, congenital cataract, heredity.

Tam Metin: PDF