SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (1998)

Erkek Çocuklarda Egzersiz Sonrası Proteinim

Günfer Turgut, Süleyman Demir, Osman Genç

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Haziran; 5(2)


Erkek Çocuklarda Egzersiz Sonrası Proteinim


Gunfer Turgut Süleyman Demir Osman Genç


ÖZET

Sağlıklı erişkinlerde egzersizi takiben idrarda aşırı protein çıkarılmasına rağmen, çocuklarda bu konu hakkında yeterince bilgi yoktur. Biz 7 ile 15 yaş arasında 17 gönüllü erkek çocukta çalıştık. Deneklere 30 dakika süreyle ha¬vuzda yüzme egzersizi yaptırıldı ve bu egzersizi takiben 10 dakika süreyle dinlendirildi. Bu işlem üç kez tekrar edildi. Böylece deneklere havuzda toplam 90 dakika yüzme egzersizi yaptırıldı. İdrar toplama egzersizden önce ve toplam egzersizin tamamlanmasından 30 dakika sonra yapıldı. Herbir numunede toplam protein ve düşük moleküler ağırlık¬tı bir protein olanJİ2-mikroglobulin (flı-m) düzeyleri saptandı. Egzersiz öncesi ve sonrası proteinüriyi eşleştirilmiş t testi ile karşılaştırdık.

Dinlenme ve egzersiz sonrası proteinüri miktarı 20.05 ± 6.85 ve 30.64 ± 13.62 (mg/dl ± SE) (p>0.05) 'dir. Dinlen¬me ve egzersiz sonrası idrardaki fa-m miktarı ise 6.93 ±2.95 ve 42.09 ± 14.39 (ug/LSE) (p0.05).JS2-m rates of the urines in resting and post-exercises period were 6.93 ±2.95 and 42.09 ± 1439 (ug/LSE) (p>0.05).

These data demonstrate that increased level of urine fi2-m of boy s with exercises may be a measurefor dysfunc-tion ofrenal proximal tubules caused by exercises.


Key Words: Proteinuria, exercise,JÎ2-microglobulm.

Tam Metin: PDF