SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2 (1998)

Intramuskuler Hemanjiom

Aliye Sarı, Halil İ. Saraçoğlu, Özden Çandır, Mustafa Sarı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Haziran; 5(2)


Intramuskuler Hemanjiom


Aliye Sarı Halil İ. Saraçoğlu Özden Çandır Mustafa SarıÖZET

Intramuskuler hemanjiomlar nadir görülen benign fakat infiltratifvasküler tümörlerdir ve anjiosarkomlardan ayı¬rıcı tanılarının yapılması gerekir.

Bu makalede, sağ kolunda intramuskuler hemanjiomu olan bir hasta sunularak tümörün anjiosarkomdan ayırıcı tanısı gözden geçirildi.Anahtar Kelimeler: intramuskuler hemanjiom.ABSTRACTINTRAMUSCULAR HEMANGIOMA (CASE REPORT)

Intramuscular hemangiotnas are rarely seen. They are benign but infiltrating vascular tumors. Thus, they must be diş tingu ishedfrom angiosarcomas.

in this paper, a patient with intramuscular hemangioma at right arm is presented and reviewed the tümör's diferential diagnosis from angiosarcoma.Key Words: intramuscular hemangioma.

Tam Metin: PDF