SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 3 (1998)

Pediyatrik Olgularda Caudal Blok Uygulamasında Klonidin ve Bupivakain Karşılaştırılması

Bahar Kuvaki, Zehra Şentürk, Semih Küçükgüçlü, Atalay Arkan

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Eylül; 5(3)


Pediyatrik Olgularda Caudal Blok Uygulamasında Klonidin ve Bupivakain Karşılaştırılması


Bahar Kuvaki, Zehra Şentürk, Semih Küçükgüçlü, Atalay Arkan


ÖZET

Kaudai epidural anestezi çocuklarda postoperatifağrı tedavisinde ve genel anesteziye ek olarak uygulamada yaygın olarak kabul görmüştür. Alfa-2 agonist olan klonidin akut ve kronik ağrıların tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ilacın pediyatrik kaudal epidural analjezideki etkinliğini karşılaştırmak amacıyla 2-8 yaş arası, su-bumblical cerrahi girişim yapılacak olan 30 çocuk randomize olarak Imllkg %025'lik bupivakain veya l ml/kg vo-lümde lug/kg klonidin verilmek üzere iki gruba ayrıldı. Postoperatif analjezi Rating skala ve ilk analjezik gereksinimi süresi ile değerlendirildi. Çocuklarda uygulanan kaudal analjezinin etkinliğinde her iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varıldı.ABSTRACT

Caudal epidural anesthesia has become widely accepted as a means ofproviding postoperative pain relief and intraoperative supplementation to general anesthesia for children. Clonidine, an alpha 2 agonist has been used effec-tivelyfor the treatment ofacute and chronic pain. To asses its efficacy in caudal epidural anesthesia in children, we randomized 30 children aged 2-8 yr. undergoing subumblical surgery into two groups to receive l mml/kg %0.25 bu-pivacain (n=15) ör clonidine l ug/kg combined with şaline to a volume of l ml/kg. Postoperative analgesia was eva-luated by using the Rating scale and determining the time tofirst analgesic requirement. There was no difference in the efficacy of caudal analgesia in children between the two groups.

Tam Metin: PDF