SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 3 (1998)

Primer Odak ve Lenf Nodulu Metastazlarında Tümör Diferansiasyonunun Karşılaştırılması

Rahime Kartal, Lema Tavlı, Aliye Sarı, Mustafa Cihad Avunduk

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Eylül; 5(3)


Primer Odak ve Lenf Nodulu Metastazlarında Tümör Diferansiasyonunun Karşılaştırılması


Rahime KARTAL, Lema TAVLI, Aliye SARI, Mustafa Cihad AVUNDUK


ÖZET

Primer odak ve metastatik lenf nodüllerinde tümör diferansiasyonunun farklı olabileceği çoğu patologun dikkatini çekmiştir, ancak bu farklılık ve sıklık ortaya konulamamıştır. Bu çalışmada 90 karsinom olgusunda (30 skuamöz hücreli karsinom ve 60 adenokarsinom) primer ve metastatik tümör diferansiasyonu incelenmiştir. Bu amaçla değerlendirilen ve tümör metastazı bulunan 527 adet lenf nodülünde baskın yapı ele alındığında, primer tümöre göre 81(%155)'inde metastatik lenfnodunda daha iyi, 128 (%243)'inde daha az ve 318 (%60)'ında aynı diferansiasyon saptanmıştır. Bu bulgular ve klinikopatolojik önemi tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Tümör diferansiasyonu, metastaz, lenf bezi.


ABSTRACT


THE COMPARISION OF TÜMÖR DIFERENTIATION İN PRIMARY ORIGIN AND THEffi

METASTATIC LYMPH NODES

Observing varying differentiations ofprimary tümör and metastatic lymph nodes is a common practice ofsurgi-cal pathologists. in this study 90 carcinomas (60 adenocarcinomas and 30 squamouscell carcinomas) and their metastatic lymph nodes have been evaluated in order to dfine the differences between the differentiation ofprimary and metastatic tumors Overall 318 (%60) of the metastatic tumors were smilar to the primary, but 128 (%24J5) were mo-re less ihan primary and 81 (%153) were betler than the primary tümör. These findings and their clinicopathologic impücation have been presented.


Key Words: Tümör differentiation, metastatis, lymph node.

Tam Metin: PDF