SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 3 (1998)

Granüler Hücreli Myoblastom (Olgu Sunumu)

Aliye Sarı, Özden Çandır, Halil İ. Saraçoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Eylül; 5(3)


Granüler Hücreli Myoblastom (Olgu Sunumu)

Aliye Sarı, Özden Çandır Halil 1. SaraçoğluARAÇOĞLU


ÖZET

Bu yazıda bel derisi altında bulunan benign granüler hücreli myoblastom olgusu sunulmuştur. Tümör kas içine infiltredir. Bu nedenle tümörde malignite kriterleri tartışılmıştır.ABSTRACTGRANULAR CELL MYOBLASTOMA (CASE REPORT)

in this study a case of benign granüler celi myoblastoma under the lomber skin presented. Tümör is infiltrated into muscles. So the malignancy criterias of the tümör ar e discussed.

Tam Metin: PDF