SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 3 (1998)

Çocukluk Çağında Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanması (Olgu Sunumu)

Memduh Kerman, N.Niyazi Kara, H.rıfat Koyuncuoğlu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Eylül; 5(3)


Çocukluk Çağında Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanması (Olgu Sunumu)

Memduh Kerman, N. Nefi Kara, H. Rıfat Koyuncuoğlu


ÖZET

Kranioserebral ateşli silah yaralanması (ASY) çok sık karşılaşılan bir durum olmamasına karşın son zamanlarda artma eğilimindedir. Genellikle bu yaralanmalar tabanca ve benzer ateşli silahlarla olmaktadır. Erişkin yaş gurubunda oluşan yaralanmalarda ASY sonrası özellikle kranioserebral yaralanmalarda olgular genellikle hastaneye ulaşmadan kaybedilmektedir. Hastaneye gelebilen olguların prognozu yaralanmanın şekli, kullanılan ateşli silahın türü, hastaneye ulaşana kadar geçen süre, olgunun yaşı, cinsiyeti, hastanın merkeze ulaştığı andaki GKS puanı ve uygulanan etkin tıbbi ve cerrahi tedavi şekline göre değişmektedir. Çocukluk çağı yaralanmalarının GKS puanı ve sağaltımında agresiv yaklaşım prognoz üzerine olumlu etki yapabilmektedir. Bu yazıda kranioserebral ASY olan bir olgunun klinik, BT, izlem ve ameliyat sonuçlarını sunduk ve literatürü gözden geçirdik.


Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, kranioserebral, GKS, ateşli silah yaralanması.


ABSTRACT

CfflLDHOOD CRANIOCEREBRAL CONSHOT WOUNDS: A CASE REPORT

Alhtough craniocerebral gunshot wounds (GSWs) is not very often, at late tends to be higher infrequency. Cases with craniocerebral injury daies befor arriving hospital in adult age groupe. The prognosis ofthe cases arriving hos-pital, is effected by the age, sex ofthe patient GCS score arriving time and the efficiacy ofmedical and surgical tre-atment. The aggressive treatment ofpatients and GCS score at the arriving time in chüdhood may have positive ef-fect on the prognosis. in this study, results ofoperation, clinic, CT and hisfollowing up ofcase with GSW has been the presented and literatüre about it has been reviewed.


Key Words: Childhood, Head injury GCS, GSWs.

Tam Metin: PDF