SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 4 (1998)

Tiroid Lezyonlarmm Değerlendirilmesinde ince iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri

Aliye Sarı, Recep Çetin, Mustafa Sarı, Özden Çandır

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Aralık; 5(4)


Tiroid Lezyonlarmm Değerlendirilmesinde ince iğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri


Aliye Sarı, Recep Çetin, Mustafa Sarı, Özden Çandır


ÖZET

Tiroid lezyonlanmn tanısı ve uygun tedavinin seçiminde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsîsiflİAB) önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çalışmada 1997-1998 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD'da kayıtlı 465 tiroid lezyonlu olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların İt AB sonucu almış olduğu tanılar frozen secti-on veya operasyon materyallerinde/d histopatolojik tamlar ile karşılaştınlmıştır. Çalışmada genel doğruluk oranı %82, duyarlılık oranı %90, seçicilik oranı %75 olarak saptanmıştır. Seride 3 adet yalancı pozitif, l adet yalancı ne¬gatif tanı bulunmaktadır. H AB tiroid lezyonlanmn değerlendirilmesinde ucuz ve güvenilir bir yöntem olmasının yanı sıra kısa sürede teşhise imkan sağlıyan nontravmatik bir işlemdir.


Anahtar Kelimeler: Tiroid, ince iğne aspirasyon biyopsisi.


ABSTRACT


THE ROLE OF FINE NIDLE ASPIRATION BIOPSY İN THE EVALUATION OF TTROID LESÜONS

FineNeedle Aspiration Biopsy (FNAB) is very important in diagnosis and determination oftreatment ofchoice in Thiroid Lesions.

in this study 465 consecutive FNAB slides and corresponding frozen sections ör surgical materials examined in SD.Ü. School ofMedicine Department ofPathology between 1997 and 1998 are evaluated retrospectively and com-pared. Sensitivity isfound 90%, specivity 75% and efficiency 82% in the study. This series inciude Ifalce pozitive and l false negative diagnosis. FNAB is a cheep, safe and nontravmatic prodecure in evaluation ofthyroid lesions.


Key Words: Thyroid,fine needle aspiration biopsy.

Tam Metin: PDF