SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 4 (1998)

Gaziantep Kırsalında Evli Kadın ve Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi, Tutum, Davranışları ve Farklı Cins Gruplarına Yapılan Eğitimin Etkisi

Servet Özgür, A.İhsan Bozkurt, Birgül Özçırpıcı

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1998 Aralık; 5(4)


Gaziantep Kırsalında Evli Kadın ve Erkeklerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi, Tutum, Davranışları ve Farklı Cins Gruplarına Yapılan Eğitimin Etkisi


Servet Özgür, A. İhsan Bozkurt, Birgül Özçırpıcı


ÖZET

Farklı cins gruplarına verilen aile planlaması eğitiminin etkilerinin karşılaştırılmasının amaçlandığı bu çalışmada çeşitli yönlerden birbirine benzer üç köy seçilmiştir. Bu köylerden Atalar' da kadınlara, Işıklı' da erkeklere, Yamaçoba köyünde ise her iki cinse aile planlaması eğitimi verilmesi planlanmıştır. Çalışma iki yıl süreli olup 1998 yılı sonunda bitirilecektir. Çalışmanın başlangıcında 15-49 yaş evli kadın bulunan evlere (387 hane) gidilerek aile planlaması konusunda anket uygulanmıştır. Burada bu müdahele araştırmasının base-line verileri sunulmuştur. Hanelerde yaşayan ortalama kişi sayısı 8J±3.3'dür. Anket uygulanan kadınların ortalama gebelik sayısı 5.1±3.6, ilk evlilik yaşı ortalaması 17.9±Û3, ilk gebelik yaşı ortalaması ise 19.1±3.1 olarak bulunmuştur. Ailelerin istedikleri ideal çocuk sayısı 3.6 ±12 iken halen sahip oldukları ortalama çocuk sayısı 4.1±1.6'dır. Ailelerin yaklaşık %60' ı başka çocuk istememelerine rağmen; bu aileler arasında aile planlaması yöntemi kullanma oranı %30' dur. Kul¬lanılan yöntemlerden %54.7'si etkin yöntemlerdir ve etkin yöntemler arasında ilk sırayı RİA almaktadır. Yine kadınların %34.9' u son gebeliğinde istemeden gebe kaldıklarını belirtmişlerdir. Verilerimiz 1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarıyla (güney bölgesi ve kırsal) karşılaştırıldığında; çalışmamızda hanede yaşayan ortalama kişi sayısı ve ideal çocuk sayısı daha yüksek olarak bulunmuş olup , diğer veriler TNSA' ya uygunluk göster¬mektedir.

Tam Metin: PDF