SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (1999)

Kas Gevşekliği Gerektirmeyen Operasyonlarda Laringeal Maske (LMA) ile Endotrakeal Tüpün (ETT) Karşılaştırılması

Jale Çelik, Serdar Ekemen, Cemil Sabuncu

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Mart; 6(1)


Kas Gevşekliği Gerektirmeyen Operasyonlarda Laringeal Maske (LMA) ile Endotrakeal Tüpün (ETT) Karşılaştırılması


Jale Çelik, Serdar Ekemen, Cemil Sabuncu


Özet

Çalışmamızda kas gevşekliği gerektirmeyen ve regürjitasyon riski taşımayan operasyonlarda laringeal maske (LMA) ile endotrakeal tüp (ETT) kullanımını karşılaştırmayı amaçladık. Uygun olan ASA I-II grubu 100 hastayı iki gruba ayırdık. Propofol 2.5 mg/kg ve alfentanil 0.3 mikrogram/kg ile indüksi-yonu takiben Grup l'e (n =50) LMA yerleştirildi. Grup II 'ye (n=50) ise 2.5 mg/kg propofol, 0.3 iJg/kg alfentanil ve l mg/kg süksinilkolin sonrası ETT yerleştirildi. Anestezi idamesi her iki grupta 3 L/dk oksi¬jen, 3 L/dk azot protoksit ve halotan ile sağlandı. Hastaların demografik özellikleri, doğru yerleştirme için yapılan deneme sayısı, yerleştirme süresi, yerleştirme ve çıkarılma sırasındaki hemodinamik değişik¬likler ve komplikasyonlar kaydedildi.

LMA 'nın ETT'ye göre daha hızlı ve başarılı yerleştirildiği, hemodinamik parametrelerin LMA yerleş¬tirilmesi ve çıkarılması sırasında ETT grubuna göre daha stabil seyrettiği, yerleştirme ve çıkarılma sıra¬sında ETT grubunda daha fazla komplikasyona rastlandığı görüldü. LMA 'nın ETT'ye göre avantajlarının olduğu ve LMA 'nın uygun operasyonlarda ETT yerine kullanılabileceği sonucuna varıldı.


Anahtar Kelimeler: Laringeal maske, endotrakeal entübasyon


Abstract


The Comparison of Laryngeal Mask Ainvay (LMA) and Endotracheal Tube (ETT) in Operations without Muscle Relazation

in our study, laryngeal mask airway (LMA), was compared \vith endotracheal tube (ETT) in operations \vithout muscle relaxation and risk ofregurgitation. 100 cases of ASA I and II were randomly allocated in two groups. LMA was inserted after induction with 2.5 mg/kg propofol and 0.3 alfentanil in group l (n=50). ETT \vas inserted after induction mth 2.5 mg/kg propofol, 0.3 alfentanil and l mg/kg succinylcholine in group 2 (n=50). Anaesthesia was maintained with nitrous oxide 3 L/min, oxygen 3 L/nün and halothane in both groups. Demographic data, time ofinsertion, number of attempts atinsertion, complications and haemodynamic changes on insertion of LMA ör ETT, extubation of ETT and removal of LMA were recorded.

LMA was inserted more rapidly and easily. The haemodynamic variables vere more stable in group 1. Complications were morefreauent in group 2.

it is concluded that LMA has several benefits compared with the ETT and LMA can be used instead of ETT in appropriate cases.


Key Words: Laryngeal mask ainvay, endotracheal tube

Tam Metin: PDF