SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1 (1999)

Meningoensefalit Komplikasyonu İle Seyreden İki Bruselloz Olgusu

Emel Türk Arıbaş, Zehra Abdulkadiroğlu, İbrahim Eryaman, Mehmet Bitirgen, Abdullah Yılmaz

Özet


SüleymanDemirel Üniversitesi
TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 1999 Mart; 6(1)

Meningoensefalit Komplikasyonu İle Seyreden İki Bruselloz Olgusu

Emel Türk Arıbaş Zehra Abdulkadiroğlu İbrahim Eryaman Mehmet Bitirgen Abdullah Yılmaz


Özet


Brusellozisde nörolojik semptomlar sık olmakla beraber, sinir sistemi tutulumu yaygın değildir.Bu makalede nörobrusellozisli iki olgu klinik ve laboratuvar olarak incelenmiştir. Birinci olguda papilla ödeminin eşlik ettiği meningoensefalit ikinci olguda da yalnızca meningosefalit vardı. Tanı klinik olarak serolojik olarak ve beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ile doğrulandı. Rifampisin, doksisiklin ve streptomisin tedavisi başlanan hastalar hızla düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Brusellozis, nörobnisellozis, meningoensefalitAbsract

Tam Metin: PDF